بعضی وقتا آدم تو ترافیک گیر میکنه، صبور باشید و چند دقیقه دیگه بهمون سر بزنید ...